Silver Sound - Nagłośnienie dla wymagających

Sonus 800

Wielu młodych ludzi chce samemu sobie zbudować profesjonalny wzmacniacz mocy. Oferowane przez firmy gotowe tzw: kity są w większości przypadków nie najwyższej jakości, na bardzo przeterminowanych schematach. Moja propozycja jest bardzo nowoczesnym układem, łatwym do uruchomienia w odrużneniu od kitu AVT nr 5045, osiągającym bardzo dobre parametry techniczne, objawiające sie pięknym, dynamicznym dźwiękiem w kolumnach.

Oto podstawowe parametry:

Moc wyjściowa:
2 x 400 W / 4Ohm
lub 2 x 210W / 8 Ohm
lub 800 W/ 8 Ohm/ BRIDGE
Pasmo (mocy) (- 1,5 dB) = 10 Hz - 45 kHz

Wzmacniacz wstępny

Układy scalone Us101, Us 103 pracują jako wzmacniacze różnicowe, pozwalające przejść z toru symetrycznego na asymetryczny.

Przełącznik W101 umożliwia wybór rodzaju pracy wzmacniacza, czy stereo, czy jako mostek (bridge), steruje też diodą LED, sygnalizującą reżim pracy.

Aby całkowicie wykorzystać zasilacz dla wzmacnianych sygnałów, oba stopnie mocy wysterowane są w przeciwnych fazach, dlatego Us 104 pracuje z odwracaniem fazy (o co chodzi w artykule...)

Dzięki temu uzyskuje się lepszą dynamikę. Potencjometry Pot A, B służą do regulacji czułości kanałów wzmacniacza, w układzie pracy bridge , czynne jest tylko wejście A.

Wzmacniacz mocy

Wyjście wzmacniacza operacyjnego Us201, steruje układ składający się z tranzystorów T201, T202 . Elementy Dz201, Dz202, R205, R206, D201, 2D01, polaryzują wstępnie bazy, likwidując zniekształcenia skrośne. Dodatkowo diody D201, 202 poprzez kontakt z radiatorem stabilizują prąd spoczynkowy stopnia mocy.

Rezystor regulowany Pr 201 między bazami tranzystorów umożliwia regulację prądu spoczynkowego stopnia mocy.

Obciążeniem emiterów tranzystorów T201, 202 do masy jest rezystor R210, jego zadaniem jest ustalanie prądu sterującego źródła prądowe, proporcjonalnie do napięcia wyjściowego z Us201, równocześnie stanowi element prądowego ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Obciążeniem dla kolektorów tych tranzystorów są lustra prądowe o wartości prądu ustalonym ilorazem R213 / R214 w gałęzi dodatniej i R225 / R226 dla gałęzi ujemnej.

Diody D203 i D211 mają za zadanie odzwierciedlić spadek napięcia na złączu baza-emiter tranzystorów T205,T207,T208, i T212,T214, T215. Tranzystory T205 i T212 poza funkcją pełnioną w lustrach prądowych, pełnią dodatkowo rolę stabilizatorów prądu spoczynkowego ze względu na temperaturę, gdyż ulokowane są w otworach w radiatorze napełnionych pastą silikonową.

Tranzystor T206 steruje tranzystory T207 i T208 dla gałęzi dodaniej, a T213 dla gałęzi ujemnej, T214,iT215, które są powtarzaczami prądu płynącego przez T206 i T213.

Poprzez rezystor R230 do emiterów tranzystorów T201 i T202 jest dostarczony sygnał z wyjścia stopnia mocy, stanowi to układ lokalnego prądowego ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Dodatkową pętlę ujemnego sprzężenia zapewnia rezystor R231, dostarczając sygnał z wyjścia wzmacniacza do odwracającego wejścia wzmacniacza operacyjnego.

Układ zabezpieczenia przeciwzwarciowego

Rezystory R218/219 i R220/222 dzielą sygnał wyjściowy tak, że amplituda sygnału, przy normalnej pracy wzmacniacza jest nieco wyższa, jak na R210. Zatem amplitudy sygnału na emiterach tranzystorów są wyższe niż na ich bazach, tranzystory T209 i T210 nie są wysterowane. Sytuacja ulega radykalnej zmianie w momencie zwarcia, lub obciążenia niedopuszczalnie małą impedancją. Amplituda w punkcie podziału w takiej sytuacji zmniejsza się radykalnie, lub zanika całkowicie w przypadku zwarcia, natomiast amplituda na rezystorze R210 wzrasta. Do tego punktu podłączone są bazy tranzystorów T209 i T210. Gdy różnica napięć ujemnego lub dodatniego wzrośnie powyżej 0,65 V, tranzystory zostaną wysterowane.

Prąd płynący przez rezystory R212, R225 wysteruje tranzystory: T204 dla połówki dodatniej, i T211 dla połówki ujemnej. Powoduje to zmniejszenie prądu płynącego przez tranzystory mocy Zasilanie dla układów ze wzmacniaczami operacyjnymi zapewniają stabilizatory wykonane przy pomocy elementów: Dz203, R208, i T203 dla bieguna dodatniego, i Dz204, R209, i T204 dla bieguna ujemnego..

Jak widać na schemacie jest to bardzo nowoczesny układ wykorzystujący półprzewodniki zarówno technologii bipolarnej jak i mosfet. Jest to układ symetryczny, komplementarny z płytkimi lokalnymi sprzężeniami zwrotnymi bez używania kondensatorów, gdzie głębokość sprzężeń jest taka sama dla składowej zmiennej i składowej stałej.

Układy pomocnicze

W pilku SCHEMATY przedstawiono schematy: wzmaniacza, układu wejściowego, automatyki i wskaźnika wysterowania. Aby wzmacniacz przy włączaniu nie powodował zadziałania bezpieczników sieci zasiającej 230V, należy zastosować odpowiedni do mocy transformatora, układ "miękkiego startu".

Konstrukcja mechaniczna

Zastosowano konstrukcje modułową, gdzie na odrębnych płytkach drukowanych,znajdują się: układ wejściowy, stopnie mocy, zasilacz główny, układ pomocniczy.

Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia szybki serwis bez konieczności rozbebeszenia całej konstrukcji, podnosi nieco koszty urządzenia, ale zalety takiej konstrukcji znają na pewno elektronicy zajmujący się serwisem.

Płytkę drukowaną stopni mocy, przedstawia PA 400 SONUS, a plik CZĘŚCI, przedstawia ulokowanie elementów na tej płytce.

PŁYTKA MA WYMIARY 120mm X 102mm

Tranzystory mocy przytwierdzone są do radiatora za pomocą imbusowych śrub M4, a jako izolator wykorzystano wycinki kaptonu.

Bloki stopni mocy składające się z radiatorów i płytek drukowanych przymocowane są do blach obudowy śrubami M4, oraz blachowkrętami do płyty tylnej.

Płytka drukowana zasilacza mocowana jest do obudowy przy zastosowaniu 6 metalowych elementów dystansowych.

Połączenia wewnętrzne doprowadzające główne napięcia zasilania, masę od płytki zsilacza oraz z wyjścia stopni mocy do gniazd speakon, wykonać linką o przekroju 2,5 mm kw, pozstałe połączenia wykonać dobrym przewodem ekranowanym i linką o przekroju 0,5-0,75mm kw. Aby ułatwić ewentualny serwis można podłączenia okrosowania do płytek układu wejściowego i stopni mocy, wykonać za pomocą "wielowtyku" o rozstawie bolców 3,96mm.

Połączenia sieci zasilającej wykonać linką o przekroju 1,5mm kw. Przewody te należy dodatkowo umieścić w rurkach izolacyjnych.

Płytka układu wejściowego jest przytwierdzona do płyty tylnej obudowy przez gniazda wejściowe.

Ze względu na bardzo dużą moc wytracaną na tranzystorach stopnia mocy i innych elementach konstrukcji, należało zapewnić im odpowiednie chłodzenie. Aby sprostać temu wyzwaniu zastosowano wymuszone chłodzenie, rolę tą spełnia wentylator o wydajności 72 m sześciennych powietrza na godzinę, oraz potężne radiatory.

Wentylator tłoczy powietrze do wnętrza obudowy, chłodząc w ten sposób transformator i inne elementy, a ujście na zewnątrz prowadzi przez otwory w płycie czołowej obudowy, wykonane tak, aby maksymalnie zwiększyć skuteczność chłodzenia

Na płycie czołowej znajdują się: włącznik sieci 230 V AC, kontrolki przesterowania, limiter, kontrolki sygnalizujące stan wzmacniaczy, active/alarm , kontrolka rodzaju pracy stereo / bridge oraz potencjometry do regulacji czułości.

Na płycie tylnej znajdują się gniazda wejściowe JACK , podwa na kanał, umożliwiające podanie sygnału wejściowego i jego przekazanie do następnego wzmacniacza, oraz gniazda SPEAKON, umożliwiające podłączenie głośników, gniazdo do przewodu sieciowego 230 V AC z gniazdem bezpiecznikowym, oraz przełącznik : STEREO / BRIDGE.

Oto pozostałe pliki:

OBUDOWA1, OBUDOWA2, OBUDOWA3, OBUDOWA4, przedstawiają rysunki elementów obudowy,

DRUKZAS1, DRUKZAS2, przedstawia płytkę zasilacza,

DRUKWEJ1, DRUKWEJ2, przedstawia rysunek płytki drukowanej układu wejściowego,
wymiary płytki : 104mm x 55 mm

RADIATOR, przedstawia rysunek radiatora,

SCHEMPO, tu jest scheamt połączeń wewętrznych, ułatwiający montaż.

PROJEKT, pokazuje rozmieszczenie elementów w obudowie

SPIS, wykaz elementów składowych wzmacniacza,

OFERTA PRODUKTÓW
Kolumny basowe:
       BTR 118
       BTR 115(SA)
       BSR 212 
       BSR 218 
       BP 612SA
       BP612-1000SA
       BP 615SA
       BP 618SA
       BP 6210SP
       BP 6212SA 
    Kolumny uniwersalne:
       KSO 108SP
       KSO 110SP
       KSO 112SP
       KSO 112-504SP
       KXV 312
       KXV 315 
       VKS 465
    Kolumny tubowe:
       
       KTA 112S
       KTLA 112
   Aktywne zestawy kompletne:
    
       SoundLeader 12
       SoundLeader 15
   Zestawy pasywne kompletne:
                                                                       Sound Dragon 2000
      
    Elektronika:
      ZWM SoundDragon
      SS 100 b
      SS 300 b
      SpeakPower 400/600
                                                               USŁUGI
                                                               Profesjonalny serwis i naprawa analogowych wzmacniaczy     
                     mocy.                                                    
Profesjonalny serwis i naprawa
         kolumn głośnikowych.                    
Profesjonalny
serwis i naprawa głośników.
                                                               Wypożyczanie sprzętu nagłośnieniowego.
Ilość odsłon: 41959
Copyright© 2010 Krzysztof Jasiński