Silver Sound - Nagłośnienie dla wymagających

pasmomocy Jednym z parametrów opisujących wzmacniacz mocy jest tzw"pasmo przenoszenia".czyli zakres  wzmacnianych częstotliwości od najniższej, do najwyższej.  Standardowo zakłada się, że tyczy to spadku mocy o -3 dB. Jeśli wzmacniacz ma wejście DC, trudno jest o najniższą częstotliwość, bo wzmocnienie tyczy także prądu stałego. Jeśli stopień mocy ma takie właściwości w danych podaje się DC- ileś tam kHz, i tyczy tylko samego stopnia mocy, a nie całej konstrukcji. To samo tyczy górnej częstotliwości. Praktycznie wszytkie firmy stosują na wejściu stopnia mocy prosty tłumik górnozaporowy rc, aby ograniczyć wzmocnienie najwyższych częstotliwości do ok 70kHz.  Zatem chcąc zmierzyć  górną granice należy zdemontować elementy tego filtru. Dlaczgo 70kHz???  bo to jest ok 1 oktawe wyżej do niezbędnego zakresu wysokich częstotliwości aby wiernie odtworzyć brzmienie w klasie podstawowej sprzętu. Ci bardziej ambitni producenci aspirujący do wyższych klas podnoszą  tą częstotliwość do nawet 250 kHz, czyli zakresu fal radiowych  fal długich.  Bez tego filtru stopień mocy może mieć górną częstotliwość o wartości nawet do 1-2 MHz. Większość producentów podaje te dane bez obwarowania, czy jest to tzw pasmo mocy, czyli z rezystorem zastępczym na wyjściu wzmacniacza zamiast kolumny, i przy jakiej amplitudzie sygnału wyjściowego, to znaczy czy jest to amplituda odpowiadająca mocy nominalnej, czy np 10-20 % mocy nominalnej. Ma to kardynalne znaczenie, bo pasmo może ulegać zmianie w zależności od aplitudy wyjściowej a także czy jest tzw"bieg jałowy" czyli bez obciążąnia zasilacza i wzmacniacza prądu, czy z imitacją faktycznej pracy urządzenia w trakcie eksploatacji.  Pomiar dokonany z rezystorem zastępczym,  przy amplitudzie zbliżonej do oddania mocy znamionowej, przy zakładanej impedancji== rezystancji jest najuczciwszy i najlepiej świadczy o wyrobie. Pomiary wykonywane w inny sposób, a co za tym idzie podawane wartości są zawyżone, czyli przekłamane. Te same wymogi pomiarów tyczą też ustalania szybkości narastania (SR) wyrobu. 

Parametry konstrukcji
Kolumny basowe: projekty archiwalne i nowe 
BSR212
BTR115
BPN618
BPN615
BPN612
BPN608
BP6208
BP6212
Kolumny
szerokopasmowe
VKS465
KXV312
KXV315
Elektronika
SpeakPower
ZWM SandDragon
       
 
 
Copyright© 2010 Krzysztof Jasiński