Silver Sound - Nagłośnienie dla wymagających

pusta
   MWS26
Analogowy moduł wejściowy do 4 - 6 kanałowego wzmacniacza mocyGotowy moduł wejściowy, z wejściami zbalansowanymi CANON/duży JACK, oraz niezbalansowane wejścia CINCH. Gniazda 2-funkcyjne, canon/jack firmy neutrik służą do zamocowania modułu na płycie tylnej. Możliwe jest  równoczesne korzystanie z obu rastrów, i gniazd, umożliwia  to na podłączenie 2 urządzeń bez konieczności stosowania selektora sygnałów  Pozwala na to zastosowanie separatorów sygnałów z obu gniazd na kanał,  które równocześnie pełnią role sumatorów sygnałów. Układ posiada filtr dolnozaporowy o nachyleniu 24dB/oct dla f= 20Hz, z możliwością  wyłączenia na pcb, oraz po 3 filtry pasmowe do wykonania wielokanałowego wzmacniacza do zasilania kolumn w Bi-Amp-ie. Tory bas, środek i wysokonowy, pozyskano nowoczesną metodą, dzięki czemu praktycznie nie ma konflików fazowych na częstotliwościach podziałów. Gniazda cinch są podłączane do pcb wtykiem 2 pin, rastru 2,54 mm, każde osobno. Moduł predysponowany do wzmacniacza 3 tory na kanał. Możliwe jest wykonanie tego modułu z dwoma pasmami częstotliwości na kanał.  Wyjścia  wysokotonowe i basowe mają regulacje amplitudy sygnału wyjściowego, łącznie 10-12 dB każde, pozwala to dokładnie ustalić głośność tych pasm, względem pasma środkowego. Standardowe podziały to 100Hz, i 2kHz, ale uwzględniamy żądania klienta, i wykonujemy według tychże. Moduł ma podziały stałe, bez możliwości ich regulacji przez odbiorce.Parametry konstrukcji
Kolumny basowe: projekty archiwalne i nowe 
BSR212
BTR115
BPN618
BPN615
BPN612
BPN608
BP6208
BP6212
Kolumny
szerokopasmowe
VKS465
KXV312
KXV315
Elektronika
SpeakPower
ZWM SandDragon
       
 
 
Copyright© 2010 Krzysztof Jasiński